BAG WFS

De gegevens bestaan uit BAG-panden en een deelselectie van BAG-gegevens van deze panden en de zich daarin bevindende verblijfsobjecten. Ook de ligplaatsen en standplaatsen zijn hierin opgenomen met een deelselectie van BAG-gegevens. De gegevens van de nummeraanduiding zijn in deze services onderdeel van de adresseerbare objecten, hierbij wordt slechts 1 adres opgenomen, dus objecten met meerdere adressen (hoofd- en nevenadressen) zijn niet compleet. In deze services zitten dus niet alle BAG adressen. Wij adviseren u, aangezien er sprake is van beperkte gegevens, om in de webservice BAG Bevragen de actuele gegevens te controleren. Dit kan ook in een van de andere BAG producten: BAG Web, BAG Extract of BAG Compact. BAG Bevragen: http://www.kadaster.nl/web/artikel/productartikel/BAG-Bevragen.htm Andere BAG producten: http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/BAG/BAGartikelen/BAG-producten.htm De service wordt dagelijks geactualiseerd.

Identificatie info

Identificatie informatie

Service Identificatie (19119)

Citatie

Datum(creation)
2014-02-04
Datum(revision)
2019-06-26
Voorbeeldweergave
  • thumbnail
  • large_thumbnail
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 ( theme )
Gebouwen
Trefwoorden
BAGadresgebouwpandverblijfsobjectligplaatsstandplaatsnummeraanduidingwoonplaatsinfoFeatureAccessService
Gebruiksbeperkingen
Geen beperkingen

Juridische restricties

Overige beperkingen
Geen beperkingen
Overige beperkingen
http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl

Dekking

Ruimtelijke elementen
50.73360719554353 , 7.245258336784366 53.58297893748843 , 3.206252918228434

Distributie

Distributie

Digitale leverings opties

Kwaliteit

Data kwaliteit

Conformiteitindicatie

Citatie

Datum(publication)

Conformiteitindicatie

Citatie

Datum(publication)

Conformiteitindicatie

Citatie

Datum(publication)

Over de metadata

Over de metadata