Waterschapsgrenzen INSPIRE

De dataset geeft informatie over de waterschapsgrenzen. Waterschapsgrens: Grens van het grondgebied onder het bestuur van een waterschap. Bron: AquoLex v11 (afgeleid) www.aquo.nl

Identificatie info

Data identificatie

Citatie

Datum ( revisie )
Identifier van de bron
f94d7354-afb3-4ec3-8531-c5d65ff0bbfe

GEMET concepts, version 3.0
  • Administratieve eenheden
Aquo
  • Bestuurlijk gebied
  • Waterschap
  • Beheergebied
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 ( theme )
  • Administratieve eenheden

Juridische restricties

Samenhangende datasets

Citatie

Datum
Onderwerp
  • (civiele) structuren

Dekking

N
S
E
W

Verticale dekking

Verticale CRS

gml:verticalCS

gml:verticalDatum

Distributie

Distributie

Distributie formaat
  • OGC Web Mapping Service ( 1.3.0 )

Distributeur

Kwaliteit

Data kwaliteit

Conformiteitindicatie met de specificatie

Citatie

Datum ( publicatie )

Compleetheid

Compleetheid

Compleetheid

Herkomst

Processtap

Processtap

Data kwaliteit

Conformiteitindicatie met de specificatie

Citatie

Datum ( publicatie )

Data kwaliteit

Conformiteitindicatie met de specificatie

Citatie

Datum ( publicatie )

Referentie systeem

Referentiesysteem
EPSG / http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258

Over de metadata

Over de metadata

Metadata unieke identifier
2d4ec7e6-50ae-4c71-bd20-5b9211e2135f