Provinciale monumenten

Enkele provincies kennen naast rijks- en gemeentelijke monumenten ook provinciale monumenten. De panden, maar ook dijken, grenspalen en gemeenteoverschrijdende objecten zijn opgenomen op een provinciale monumentenlijst. De lijst is samengesteld door de Provinciale Staten van de provincie en heeft twee verschillende functies: - Panden kunnen zo vanuit de provincie beschermd worden. - De lijst dient als basis voor subsidie toezeggingen. Dit bestand bevat informatie conform de INSPIRE dataspecificaties voor beschermde gebieden. Raadpleeg voor meer detailinformatie het bronbestand van de desbetreffende provincie. Meer gedetailleerde informatie voor de beschermde gebieden in de afzonderlijke provincies is te vinden in de beschrijving van de provinciale bestanden over dit onderwerp.

Identificatie info

Data identificatie

Citatie

Datum ( creatie )
Datum ( revisie )
Identifier van de bron
e18a678b-914e-4777-ad73-a9acc221f0b3

Voorbeeldweergave
Interprovinciale thesaurus
  • MONUMENTEN
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
  • Beschermde gebieden

Gebruik/Toepassing

Juridische restricties

Onderwerp
  • natuur en milieu

Dekking

N
S
E
W
Geografische identifier
Nederland

Distributie

Kwaliteit

Data kwaliteit

Compleetheid

Conformiteitindicatie met de specificatie

Citatie

Datum ( publicatie )

Conformiteitindicatie met de specificatie

Citatie

Datum ( publicatie )

Herkomst

Processtap

Bron

Processtap

Bron

Processtap

Bron

Processtap

Bron

Processtap

Bron

Processtap

Bron

Processtap

Bron

Processtap

Bron

Processtap

Bron

Processtap

Bron

Processtap

Bron

Processtap

Bron

Processtap

Referentie systeem

Referentiesysteem
EPSG / 28992

Over de metadata

Over de metadata

Metadata unieke identifier
ca94a0cb-7561-4a10-a7d6-b840e56c33ff