BRT terugmeldingen

De BRT terugmeldingenservice bevat alle recente meldingen op BRT objecten waar twijfel over de juistheid bestaat. Zowel terugmeldingen op de TOP10 als meldingen die gemaakt zijn op de gegeneraliseerde kaartproducten (TOP25, TOP50, TOP100, TOP250, TOP500 en TOP1000) worden hierin geregistreerd. Daarnaast kan je de inhoud en status van de meldingen inzien. Ook een vermoedelijke fout geconstateerd? Doe een melding op https://verbeterdekaart.kadaster.nl

Identificatie info

Data identificatie

Citatie

Datum ( creatie )
Identifier van de bron
07c7d650-cdb1-11dd-ad8b-0800200c9a60

Voorbeeldweergave
 • thumbnail
 • large_thumbnail
 • Basisregistratie Topografie
 • BRT
 • terugmeldingen
 • TOP10NL
 • TOP25
 • TOP50
 • TOP100
 • TOP250
 • in onderzoek register
 • verbeter de kaart
 • TOP500
 • TOP1000

Gebruik/Toepassing

Juridische restricties

Veiligheidsrestricties

Samenhangende datasets

Citatie

Datum
Onderwerp
 • (civiele) structuren

Dekking

N
S
E
W

Verticale dekking

Verticale CRS

gml:verticalCS

gml:verticalDatum

Kwaliteit

Data kwaliteit

Compleetheid

Conformiteitindicatie met de specificatie

Citatie

Datum

Referentie systeem

Referentiesysteem
EPSG / 28992

Over de metadata

Over de metadata

Metadata unieke identifier
7a84c4de-4ec0-4202-a8d0-792fb7d39d1f