CBS Postcode4 statistieken

Het bestand CBSpostcode4 bevat statistische gegevens naar numeriek deel van een postcode (1234). Met ingang van november 2017 is gestart met jaarlijkse publicatie van kerncijfers over demografie, woningen, energie, sociale zekerheid, inkomen, nabijheid van voorzieningen en dichtheid. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/48/statistische%20gegevens%20per%20vierkant%20en%20postcode%20november%202017.pdf

Identificatie info

Data identificatie

Citatie

Datum ( publicatie )
Identifier van de bron
8d1dcb92-2465-c4c4-2017-c4c403da916g

contactpunt

Centraal Bureau voor de Statistiek - infoservice
Henri Faasdreef 312, Postbus 24500
Den Haag
Zuid Holland
2490HA
Nederland
Voorbeeldweergave
 • thumbnail
 • large_thumbnail

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm

 • CBS
 • vierkant
 • grid
 • statistiek
 • bevolkingsdichtheid
 • inwoners
 • leeftijd
 • allochtonen
 • woningen
 • WOZ
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
 • Statistische eenheden
 • Spreiding van de bevolking — demografie

Gebruik/Toepassing

Juridische restricties

Onderwerp
 • maatschappij
 • grenzen

Dekking

N
S
E
W

Distributie

Distributie

Distributie formaat

distributeur

Centraal Bureau voor de Statistiek - infoservice
Henri Faasdreef 312, Postbus 24500
Den Haag
Zuid Holland
2490HA
Nederland

Kwaliteit

Data kwaliteit

Conformiteitindicatie met de specificatie

Citatie

Datum ( publicatie )

Conformiteitindicatie met de specificatie

Citatie

Datum ( publicatie )

Compleetheid

Herkomst

Referentie systeem

Referentiesysteem
EPSG / 28992

Over de metadata

Over de metadata

Metadata unieke identifier
41834add-57eb-4faf-a13c-5fbf12049359

contactpunt

Centraal Bureau voor de Statistiek - infoservice ( informeren )
Henri Faasdreef 312, Postbus 24500
Den Haag
Zuid Holland
2490HA
Nederland